Chỉ với 390,000

HD 300 NEW

Số lượng: 300 tờ
Đơn giá: 390,000
VAT: 39,000
Thành tiền: 429,000
Bảng giá chưa bao gồm phí cài đặt và thiết kế mẫu hóa đơn
Chỉ với 546,000

HD 500 NEW

Số lượng: 500 tờ
Đơn giá: 546,000
VAT: 54,600
Thành tiền: 600,600
Bảng giá chưa bao gồm phí cài đặt và thiết kế mẫu hóa đơn.
Chỉ với 871,000

HD 1000 NEW

Số lượng: 1000 tờ
Đơn giá: 871,000
VAT: 87,100
Thành tiền: 958,100
Bảng giá chưa bao gồm phí cài đặt và thiết kế mẫu hóa đơn.
Chỉ với 1,300,000

HD 2000 NEW

Số lượng: 2000 tờ
Đơn giá: 1,300,000
VAT: 130,000
Thành tiền: 1,430,000
Bảng giá chưa bao gồm phí cài đặt và thiết kế mẫu hóa đơn.
Chỉ với 2,795,000

HD 5000 NEW

Số lượng: 5000 tờ
Đơn giá: 2,795,000
VAT: 279,500
Thành tiền: 3,074,500
Bảng giá chưa bao gồm phí cài đặt và thiết kế mẫu hóa đơn.
Chỉ với 4,680,000

HD 10000 NEW

Số lượng: 10000 tờ
Đơn giá: 4,680,000
VAT: 468,000
Thành tiền: 5,148,000
Bảng giá chưa bao gồm phí cài đặt và thiết kế mẫu hóa đơn.
Chỉ với 180,000

Home 1 Nội Thành

Tốc độ: 80 Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu: -
Giá cước hàng tháng: 180,000
Giá cước 6 tháng: 1,080,000
Giá cước 12 tháng: 2,160,000
Chỉ với 165,000

Home 1 Ngoại Thành

Tốc độ: 80 Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu: -
Giá cước hàng tháng: 165,000
Giá cước 6 tháng: 990,000
Giá cước 12 tháng: 1,980,000
Chỉ với 180,000

Home 2 Ngoại Thành

Tốc độ: 120 Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu: -
Giá cước hàng tháng: 180,000
Giá cước 6 tháng: 1,080,000
Giá cước 12 tháng: 2,160,000
Chỉ với 195,000

Home 3 Ngoại Thành

Tốc độ: 150 mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu: -
Giá cước hàng tháng: 195,000
Giá cước 6 tháng: 1,170,000
Giá cước 12 tháng: 2,340,000
Chỉ với 230,000

Home 4 Ngoại Thành

Tốc độ: 250 Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu: -
Giá cước hàng tháng: 230,000
Giá cước 6 tháng: 1,380,000
Giá cước 12 tháng: 2,760,000
Chỉ với 210,000

Home 2 Nội Thành

Tốc độ: 120 Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu: -
Giá cước hàng tháng: 210,000
Giá cước 6 tháng: 1,260,000
Giá cước 12 tháng: 2,520,000
Chỉ với 5,500,000

CKS_HSM 12

Gói cước: HSM_12 tháng
Giá gói: 5,500,000
Thiết bị: -
Chiết khấu: -
Thời gian tặng: 12 tháng
Tổng tháng sử dụng: 24 tháng
Thành tiền: 5,500,000
Chỉ với 9,900,000

CKS_HSM 24

Gói cước: HSM_24 tháng
Giá gói: 9,900,000
Thiết bị: -
Chiết khấu: -
Thời gian tặng: 12 tháng
Tổng tháng sử dụng: 36 tháng
Thành tiền: 9,900,000
Chỉ với 13,200,000

CKS_HSM 36

Gói cước: HSM_36 tháng
Giá gói: 13,200,000
Thiết bị: -
Chiết khấu: -
Thời gian tặng: 12 tháng
Tổng tháng sử dụng: 48 tháng
Thành tiền: 13,200,000
Chỉ với 1,320,000

VAN10_18 tháng

Gói cước: VAN10_18 tháng
Giá gói: 1,320,000
Thiết bị: 550,000
Chiết khấu: 528,000 (40%)
Thời gian tặng: 6 tháng
Tổng tháng sử dụng: 18 tháng
Thành tiền: 1,342,000
Chỉ với 2,156,000

VAN10_33 tháng

Gói cước: VAN10_33 tháng
Giá gói: 2,156,000
Thiết bị: 550,000
Chiết khấu: 40%
Thời gian tặng: 9 tháng
Tổng tháng sử dụng: 33 tháng
Thành tiền: 1,843,000
Chỉ với 2,530,000

VAN10_48 tháng

Gói cước: VAN10_48 tháng
Giá gói: 2,530,000
Thiết bị: 550,000
Chiết khấu: 40%
Thời gian tặng: 12 tháng
Tổng tháng sử dụng: 48 tháng
Thành tiền: 2,068,000
Chỉ với 1,499,000

Thương gia PLUS

Gói cước: TGPLUS
Giá gói: 1,499,000
Dữ liệu data: 15Gb/ngày
Thoại nội mạng: 6000 phút
Thoại ngoại mạng: 1500 phút
Tin nhắn SMS:
Chỉ với 999,000

Thương gia 999

Gói cước: TG999
Giá gói: 999,000
Dữ liệu data: 11Gb/ngày
Thoại nội mạng: 6000 phút
Thoại ngoại mạng: 1100 phút
Tin nhắn SMS:
Chỉ với 899,000

Thương gia 899

Gói cước: TG899
Giá gói: 899,000
Dữ liệu data: 10Gb/ngày
Thoại nội mạng: 6000 phút
Thoại ngoại mạng: 1000 phút
Tin nhắn SMS:
Chỉ với 799,000

Thương gia 799

Gói cước: TG799
Giá gói: 799,000
Dữ liệu data: 9Gb/ngày
Thoại nội mạng: 5000 phút
Thoại ngoại mạng: 900 phút
Tin nhắn SMS:
Chỉ với 699,000

Thương gia 699

Gói cước: TG699
Giá gói: 699,000
Dữ liệu data: 8Gb/ngày
Thoại nội mạng: 5000 phút
Thoại ngoại mạng: 800 phút
Tin nhắn SMS:
Chỉ với 599,000

Thương gia 599

Gói cước: TG599
Giá gói: 599,000
Dữ liệu data: 7Gb/ngày
Thoại nội mạng: 4000 phút
Thoại ngoại mạng: 700 phút
Tin nhắn SMS:
Bài viết Demo test 06

Bài viết Demo test 06

Theo đó, Yara Birkeland là chiếc tàu có tốc độ di chuyển khá chậm, với tốc độ tối đa chỉ khoảng 13 hải lý/giờ, được vận hành bởi hai hệ

Tháng Tám 30th, 2021

Xem Thêm

Menu

Giỏ Hàng

Thanh toán