Chỉ với 165,000

Home 1 Ngoại Thành

Tốc độ: 80 Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu: -
Giá cước hàng tháng: 165,000
Giá cước 6 tháng: 990,000
Giá cước 12 tháng: 1,980,000
Chỉ với 180,000

Home 2 Ngoại Thành

Tốc độ: 120 Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu: -
Giá cước hàng tháng: 180,000
Giá cước 6 tháng: 1,080,000
Giá cước 12 tháng: 2,160,000
Chỉ với 195,000

Home 3 Ngoại Thành

Tốc độ: 150 mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu: -
Giá cước hàng tháng: 195,000
Giá cước 6 tháng: 1,170,000
Giá cước 12 tháng: 2,340,000
Chỉ với 230,000

Home 4 Ngoại Thành

Tốc độ: 250 Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu: -
Giá cước hàng tháng: 230,000
Giá cước 6 tháng: 1,380,000
Giá cước 12 tháng: 2,760,000
Chỉ với 260,000

Home 5 Ngoại Thành

Tốc độ: 300 mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu: -
Giá cước hàng tháng: 260,000
Giá cước 6 tháng: 1,560,000
Giá cước 12 tháng: 3,120,000
Chỉ với 180,000

Home 1 Nội Thành

Tốc độ: 80 Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu: -
Giá cước hàng tháng: 180,000
Giá cước 6 tháng: 1,080,000
Giá cước 12 tháng: 2,160,000
Chỉ với 210,000

Home 2 Nội Thành

Tốc độ: 120 Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu: -
Giá cước hàng tháng: 210,000
Giá cước 6 tháng: 1,260,000
Giá cước 12 tháng: 2,520,000
Chỉ với 230,000

Home 3 Nội Thành

Tốc độ: 150 Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu: -
Giá cước hàng tháng: 230,000
Giá cước 6 tháng: 1,380,000
Giá cước 12 tháng: 2,760,000
Chỉ với 255,000

Home 4 Super Nội Thành

Tốc độ: 250 Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu: -
Giá cước hàng tháng: 255,000
Giá cước 6 tháng: 1,530,000
Giá cước 12 tháng: 3,060,000
Chỉ với 300,000

Home 5 Super Nội thành

Tốc độ: 300 Mbps
Tốc độ quốc tế tối thiểu: -
Giá cước hàng tháng: 300,000
Giá cước 6 tháng: 1,800,000
Giá cước 12 tháng: 3,600,000
Đang cập nhật nội dung
Bài viết Demo test 06

Bài viết Demo test 06

Theo đó, Yara Birkeland là chiếc tàu có tốc độ di chuyển khá chậm, với tốc độ tối đa chỉ khoảng 13 hải lý/giờ, được vận hành bởi hai hệ

Tháng Tám 30th, 2021

Xem Thêm

Menu

Giỏ Hàng

Thanh toán